32.Необходим ли е Акт. 16 /разрешение за ползване/ и как мога да го получа?

Всяка жилищна сграда, след построяването си трябва да бъде въведена в експлоатация. Това се отнася и за жилищните сгради на ИзиХоум. Важно е да се знае, че ние от ИзиХоум – сглобяеми къщи съдействаме на клиентите си за успешното приемане на новопостроената сграда с разрешение за ползване /Акт. № 16/. Важно е, обаче, също така, клиентите да са информирани, че разрешение за ползване се издава не при завършване на строителството, а при въвеждане в експлоатация на сградата.

Казано с други думи, за да се издаде разрешение за ползване, сградата трябва да е свързана с мрежите на инженерната инфраструктура, като са налични съответните окончателни договори с разпределителните дружества или фирмите извършващи комунални услуги.

Ето защо издаването на разрешение за ползване /Акт. № 16/ е свързано със задълженията не само на строителя, но и на собственика на сградата.

Все пак, ние като строители се грижим строителната документация да бъде водена изрядно, така че сградите които строим успешно се въвеждат в експлоатация.