9.Имам/смятам да закупя терен без прилежащ водопровод – какво решение бихте ми предложили?

Тук вариантите не са много. Единият и може би най-разпространен е осигуряването на вода за бита от собствен водоизточник. При наличие на достатъчен дебит и добро качество на водата, това е добро решение, като налягането в сградата се осигурява чрез изграждане на хидрофорна инсталация. Възможно е и изграждане на филтърна инстлалация, тогава, когато качеството на водата не е достатъчно добро. Другият вариант, разбира се, е изграждането на съответния водопровод, тогава когато има възможност затова, тоест наличие в близост на водопроводна мрежа с достатъчен дебит. При всички случаи с наше съдействие би могло да се намери разрешение на подобен проблем, но все пак, в случай че все още закупуването на терена за строителство предстои, то не се колебайте да се свържете с нас за съвет и помощ.