10.Имам/смятам да закупя терен без електрозахранване – какво решение бихте ми предложили?

Липсата на електрозахранване е сериозен проблем. С развитието на технологиите все по-често се намира решение за алтернативно захранване, най-вече с изграждането на фотоволтаичини системи. Все пак, редно е преди да се пристъпи към проектиране или към закупуване на подобен терен да се проучат както всички възможни опции за електрозахранване, така и да се изчисли необходимата мощност, която трябва да бъде осигурена. Всеки подобен случай трябва да се разглежда отделно, ето защо в случай че сте собственик, или Ви предстои да закупите подобен парцел, моля свържете се с нас.