8.Имам/смятам да закупя терен без прилежаща канализация – какво решение бихте ми предложили?

Голяма част от терените за строителство на еднофамилни къщи, особено тези в покрайнините на населените места не разполагат с изградена улична канализация. В този случай решението за управление на отпадните води е на собственика на имота и сградата. В последните години много удачно решение са локалните пречиствателни станции за битови отпадни води. Освен, че с развитието на технологиите, цената на локалните пречиствателни станции значително намаля, те са много добро решение, тъй като дори пречистената вода да не се използва повторно новите системи позволяват дренирането й в терена. По този начин разходите за експлоатация са по-ниски отколкото при изгребна яма /най-разпространеното до този момент решение/ тъй като обслужването на пречиствателната станция е значително по-евтино и се провежда на по-големи интервали. Така че, Вие, като клиент на ИзиХоум – сглобяеми къщи ще можете да разчитате на нашата помощ при решаването на проблема с управлението на отпадните води.