24.Как се осигурява вентилацията в кухнята?

Както в санитарните помещения, така и в кухнята вентилацията е задължителна. Тя се осъществява, чрез въздуховоди, включени в комина на сградата. При ИзиХоум – сглобяеми къщи комините се изграждат с две отделения, като едното от тях е специално за кухненската вентилация. Също така в стандартната цена на ИзиХоум – сглобяеми къщи се предвижда захранване на отделен токов кръг за вентилацията в кухнята или други сервизни и обслужващи помещения.