23.Как се осигурява вентилацията на санитарните помещения?

Вентилацията на санитарните /мокри/ помещения е задължителна поради повишената влажност в тях. Начините за осъществяване на вентилацията, могат да се различават в зависимост от архитектурата на сградата, и по-точно – разположението на санитарното помещение в сградата. Разбира се, най-добре е помещението да е разположено до външна стена и да разполага с естествена вентилация /прозорец/. Когато това не е възможно или пък естествената вентилация не би била достатъчна, се осигурява принудителна вентилация с въздуховоди и отдушници, като това е включено в стаднартната цена на сглобяема къща от ИзиХоум.