11.Проектирате ли/изграждате ли обекти от прилежащата инфраструктура /водопровод, електропровод, трафопост, канализация и др./?

Да. Нашият проектантски екип се състои от професионалисти с опит както в гражданското, така и в инфраструктурното строителство. При необходимост с наша помощ ще можете да реализирате и необходимите за изграждане обекти от инженерната инфраструктура.