Водопровод и канализация

Както и при други елементи от сградата, така и при водопроводните и канализационни инсталации, ние следим последните тенденции в строителството. Водопроводните инсталации в ИзиХоум – сглобяеми къщи се изграждат скрито, с топлоизолирани полипропиленови тръби и фитинги, което гарантира не само дълготрайност, но и чистота на питейната вода.
Канализацията се изгражда от РVС тръби и задължително е с адекватна вентилация.

Друг важен аспект, що се касае до питейната вода и управление на отпадните води е прилежащата инфраструктура към парцела за строителство. При наличието на такава, нашите клиенти могат да разчитат на нас за изграждането на външни връзки към уличен водопровод и канализация.

В случай че, инфраструктура не е изградена, то екипа на ИзиХоум е в състояние да предложи и решения за:

  • Осигуряване на вода за битови нужди от собствен водоизточник.
  • Управление на отпадните води чрез изграждане на локална пречиствателна станция, доставена от GRAF – Германия.
  • Съхранение и рекуперация на дъждовни води.

Още по темата: Съхранение и Рекуперация на Дъждовна Вода

За качествените ни инсталации се доверяваме на: