34.Съдействате ли на клиентите си при приемане /въвеждане в експлоатация/ на построената сграда?

Разбира се. Наше задължение, като строители е стриктно и навременно да съставяме пълната строителна документация по време на строителството на сградата. Така че, когато строителството бъде завършено и всички части на проекта бъдат изпълнени, ние осигуряваме издаването на „Разрешение за Ползване” за сградата.