26.Какви гаранции поемате?

Клиентите на Изи Хоум са защитени с гаранции разписани в договора за строителство. Важно е да се отбележи, че гаранционните срокове за сградите Изи Хоум са основани на действащата нормативна база в страната, а именно: Наредба № 2 от 31. 07. 2003 на МРРБ за гаранционните срокове в строителството. Все пак е важно да се отбележи, че ИзиХоум – сглобяеми къщи носят удължени гаранция за някои от елементите в сградата, а именно:

- за носещата конструкция срока е удължен двойно, тоест – 20 години.
- за покривните покрития, срока е удължен двойно, тоест – минимум 14 години.
- по-голямата част от инсталационните гаранции при ИзиХоум – сглобяеми къщиса удължени с двоен срок.

Свържете се с нас за да научите повече за гаранционните срокове на ИзиХоум – сглобяеми къщи.