6.Бих ли могъл да изградя стоманобетонния фундамент сам?

Не е невъзможно, но все пак трябва да притежавате нужната квалификация и познания за това. Изграждането на фундамента е специфична дейност, която се състои от множество операции, като изкопни работи, кофраж, армиране, бетониране, полагане на хидроизолация или изграждане на дренаж. Ето защо, нашият съвет е да се обърнете към ИзиХоум – сглобяеми къщи или към квалифицирана строителна фирма, която има на разположение нужния персонал и механизация за целта. Важно е да се има пред вид, че именно от качеството на работата и материалите ще зависи здравината, трайността и устойчивостта на новата Ви къща.