42.Ако къщата е двуетажна, дали пода на горното ниво ще поддава/пружинира?

Не. Носещата конструкция на второто ниво също се изгражда от стоманени профили /т. нар. „двойна скара”/ със сечения и подпорни разстояния, които не позволяват никакво поддаване. Все пак всички клиенти са поканени да посетят обект построен от Изи Хоум и сами да се убедят в качествата на сградите, които строим.