28.Какви документи са ми необходими за започване на проектирането и строителството?

Като начало е необходимо да притежавате парцела за строителство, като това трябва да бъде надлежно отразено в документ за собственост – нотариален акт, договор за делба или друг. Следващата стъпка е издаване на „Виза за проучване и проектиране” от съответната общинска служба по местонахождение на имота. След издаването на „Виза за проучване и проектиране” проектирането по същество може да започне, като по време на проектирането трябва да бъдат подсигурени и предварителни договори с присъединителните дружества по места /ВиК, Електроразпределение и др./. Ние винаги сме на разположение за безплатна консултация или съвет относно проектирането, разрешаването и приемането на строителството, така че при въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.