13.Изграждате ли обекти от допълващото застрояване – огради/гаражи и др.?

Технологията за строителство на ИзиХоум – сглобяеми къщи позволява изграждането както на жилища, така и на други сгради и сгради от допълващото застрояване. Такива най-често са: гаражи, складове, летни кухни, навеси и други. Освен това, разполагаме и с нужния персонал, за да изпълним за нашите клиенти и всички останали строително-монтажни работи по ограждане на имота, осигуряване на достъп, изпълнение на вертикална планировка и други.