Съхранение и Рекуперация на Дъждовна Вода

Една от големите радости на живота в къща са красивият, добре оформен двор и градината. Тъкмо те, обаче имат нужда от големи количества вода за напояване и отговарят за голям процент от разхода на вода в дома. Ето защо, особено във времената в които живеем, всеки начин да пестим ресурси или да си осигурим резерв от такива е важен.

Инсталация за съхранение и рекуперация на дъждовна вода. Снимка: GRAF
Инсталация за съхранение и рекуперация на дъждовна вода. Снимка: GRAF

Един от интелигентните и евтини начини, да си осигурим допълнителен резерв от вода за дома са системите за съхранение и рекуперация на дъждовна вода, която е чиста и напълно безплатна.

По същество тези системи представляват резервоар или серия резервоари в които се заустват водосточните тръби отвеждащи водата от покрива на сградата. Това, освен че ни осигурява допълнителен резерв от вода, напълно решава и проблема с отвеждането на водата от двора и проникването й в близост до фундамента на сградата.

Втората стъпка след съхранението на водата е нейното най-рационално използване. Системите за за съхранение и рекуперация на дъждовна вода са напълно автоматизирани. От една страна те са свързани с част от сградната водопроводна инсталация и по-точно клоновете от нея захранващи тоалетните, перална и миялна машина. Така част от съхранената вода се връща обратно в домакинството, без да се смесва с питейната вода. Задача на автоматиката е да следи нивото на водата в резервоара, като при изчерпването й автоматично превключва захранването към централния водопровод.

Втората основна роля на системите за съхранение и рекуперация на дъждовна вода е, разбира се, осигуряване на вода за напояване, което всъщност е и основния смисъл на системата. Тук отново на помощ идва автоматиката, която може директно да захранва напоителната система, следейки разхода, времето и нуждата от напояване. Разбира се при липса на такава, водата от резервоара може да бъде изведена от резервоара и да се използва за ръчно поливане и по преценка на живущите в сградата.

Така, системите за съхранение и рекуперация на дъждовна вода са един полезен придатък към еднофамилната къща, който ни прави по-независими и намалява разходите за експлоатация на жилището, като при желание от страна на клиентите всяка сграда от ИзиХоум – сглобяеми къщи може да разполага с такава система.