Енергоефективност

Енергоефективността на всяко жилище е от съществена важност. В последните години на енергоефективността се гледа основно, като на начин да бъдат намалени разходите свързани с живота в дома – най-вече отопление и охлаждане. И това е вярно.Колкото по-енергоефективно и топлоизолирано е едно жилище, толкова по-евтино и изгодно за обитаване е то.

Но енергоефективността има и друг много важен аспект и това е комфорта на живот. Добре топлоизолирано жилище се загрява буквално за минути, веднага щом бъде включено отоплението. Освен това, в дома, който е максимално енергоефективен топлината се разпределя равномерно в помещенията без да се образуват топли или студени зони. Това не само повишава комфорта на обитаване, но елиминира най-силната предпоставка за обрзуване на влага /конденз/ в дома.

Ето защо ние от ИзиХоум – сглобяеми къщи поставихме сериозен акцент върху енергоефективността. Още от основаването си ние застанахме зад идеята да не работим на „границата на допустимото” само за да покрием действащите у нас изисквания за топлопроводимост.
За нас те не са достатъчни – ето защо къщите на ИзиХоум покриват изискванията за топлопроводимост при пасивни сгради, и то за стандартната цена, без допълнителни разходи за клиента.

Какво означава това – ще го илюстрираме много просто. Изолацията, която влагаме във външните стени на ИзиХоум – сглобяеми къщи постига изолационните стойности на три поставени една до друга стени от двойна тухлена зидария със стандартна външна топлоизолация.

Коефициент на топлопроводимост

Коефициент на топлопроводимост /U/ = 0.12

Така, за базовата ни цена клиентите на ИзиХоум – сглобяеми къщи получават жилище с висока енергийна ефективност, което задължително включва:

В стандартните ни цени е включена изолирана и армирана изравнителна замазка
В стандартните ни цени е включена изолирана и армирана изравнителна замазка.
Снимка: обект Малинова Долина

- Външни стени с минимална дебелина от 250 мм – За да постигнем горепосочения коефициент на топлопреминаване, ние сме избрали да работим с външни стени, не по-тънки от 25 см, чийто обем изцяло се запълва с каменно-минерална вата. Освен това, висококачествените фасадни системи и двуслойната гипсокартонова обшивка от страната на помещенията допълнително способстват за комфорта и трайността на ИзиХоум – сглобяеми къщи.

- Външни стени без термомостове – Образуването на термомостове е един от сериозните проблеми в жилищното строителство и изисква цялостно решение. Термомостовете, най-често са, конструктивни носещи елементи, които контактуват, както с вътрешната, така и с външната среда. Освен топлозагуби, термомостовете са основната причина за образуване на влага /конденз/ в жилището.

Всички обеми се изолират изцяло с минерална вата
Всички обеми се изолират изцяло с минерална вата.
Снимка: обект Ботевград

При ИзиХоум този проблем е решен абсолютно категорично. За разлика от други сглобяеми къщи, жилищата на ИзиХоум не се строят от „панели” а носещата конструкция се „опакова” отвътре и отвън, като външните и вътрешни обшивки се изграждат върху отделни и независими монтажни конструкции. Резултата е – пълно отсъствие на елементи, които да играят ролята на термомост и пълно отсъствие на технологични фуги, както по фасадата, така и вътре в помещенията.

- Изолация на фундаментната плоча – Подът е един от елементите в жилищното строителство, който отговаря за голяма част от топлозагубите в дома. Ето защо е задължително пода на първо ниво /фундаментна плоча/ да бъде термоизолиран. Затова още в базовите ни цени е предвидено изпълнение на топлоизолация на подовете от екструдиран пенополистирол /XPS/ положен под армирана циментова замазка.

Стандартно се монтира 6-камерна немска РVС дограма с нискоемисийно стъкло
Стандартно се монтира 6-камерна немска РVС дограма с нискоемисийно стъкло.
Снимка: обект Ботевград

- Изолация на таваните и подпокривните пространства – Както и при подовете, така и при таваните задължително трябва да се вземат мерки за предотвратяване на топлозагуби. Ето какво сме предприели ние и то отново е включено в базовите ни цени. При сгради на два и повече етажа всички междинни тавани се изолират с 100 мм каменно-минерална вата, което ефективно отделя отопляемите обеми. Двойно по-дебел слой се полага над помещенията на последно ниво или при едноетажни сгради.

- Дограма – Съществена част от топлозагубите в дома се получават поради некачествена дограма. Ето защо при ИзиХоум – сглобяеми къщи за базовите ни цени клиентите ни получават 6-камерен немски РVС профил със стъклопакет с дебелина от 32 мм изпълнен с нискоемисийно /КА/ стъкло.

За енергоефективността на нашите къщи сме се доверили на: