2.За колко време можете да построите къщата ми?

ИзиХоум – сглобяеми къщи, освен с другите им предимства се отличават и със срокове на строителство значително по-кратки от тези при конвенционалното строителство с тухли и стоманобетон. Все пак, срока за строителство се определя основно от застроената площ и етажността на сградата, като строителния срок се опоменава категорично в договора за строителство. Като отправна точка за сроковете за строителство на ИзиХоум – сглобяеми къщи, може да служи срока за изграждане на сграда с застроена площ от 100 м2, който е около 60 календарни дни.