54.Строите ли и през зимния сезон?

Почти пълното отсъствие на „мокри” процеси дават известно предимство на ИзиХоум – сглобяеми къщи в това отношение. Все пак е задължително поне част от извършваните СМР да се съобразяват и с метеорологичните условия, но при добро планиране сградите на Изи Хоум могат да се строят и целогодишно.