8.Поемате ли изпълнение „до ключ”?

Разбира се. От секцията ни „Довършителни работи” се вижда, че ние се грижим за пълното завършване на сградите, които строим, като клиентите ни могат да разчитат на нас за следните дейности:

- Декорация /боядисване, изпълнение на декоративни мазилки/
- Обзавеждане, декориране и оборудване на санитарни помещения.
- Полагане на подови настилки или покрития.
- Произодство, доставка и монтаж на парапети.
- Изграждане на сгради от допълващото застрояване - гаражи, складове, летни кухни и други.
- Изграждане или монтаж на огради, дворни или портални врати.
- Оформяне на площите около сградата, настилки, озеленяване, вертикална планировка оформяне на тераси, стълбища, подпорни зидове и други.
- Изграждане на поливни системи.
- Изграждане, монтаж и оборудване на басейни.
- Изграждане и монтаж на навеси, перголи или сенници.