2.Инвестиция в апартамент или инвестиция в къща?

Промените на пазара на недвижими имоти от последните години, всъщност, дадоха отговор на този въпрос. Апартаментите не успяха да запазят парите на техните собственици и не им гарантираха никаква сигурност по време на криза. Това е така поради редица фактори, от които на първите места са презастрояването и ниското качество на построените апартаменти. Тук нямаме пред вид толкова, качеството на самото строителство, колкото архитектурата и функционалността. В най-голямата си част апартаментите бяха проектирани с много малко внимание към нуждите на бъдещите им собственици за сметка, разбира се, на изпълнението на градоустройствените показатели и оттам за по-голяма произведена площ и съответна печалба за инвеститора. Сега, когато клиентите се ориентират към покупка на жилище, което да е функционално и удобно за живот, по-голямата част от апартаментите са трудно конвертируема стока.

Еднофамилната къща е точният контрапункт на апартамента от гледна точка на инвестицията. Освен, че една новопостроена, в съответствие с всички модерни тенденции къща ще е несравнимо по-функционална и ще предлага по-комфортен живот, то тя притежава най-важното качество, което прави един имот ценен, а именно – уникалност. Точно уникалността прави къщата по-стабилна инвестиция, като е защитена от факторите, които доведоха до неминуемото поевтиняване на апартаментите. Друга ключова характеристика, която допринася за стойността на къщата и покачването и в бъдеще е формата на собственост. Площта, която притежавате отговаря на площта, която ползвате - еднофамилната къща не носи общи части. Ако къщата е построена в урегулиран поземлен имот, както и би трябвало да бъде, то тогава имате и собственост върху земя в реални граници, вместо съсобственост с всички съкооператори под формата на идеални части. Предимствата на това са повече от ясни, остава ни само да цитираме още веднъж Марк Твен, който преди повече от сто години е призовал: Купувайте земя, не я произвеждат повече!