1.Как да избера терена за строителство на бъдещата ми къща?

Това е въпрос зависещ най-вече от Вашите предпочитания. Площта на парцела за новата Ви къща, неговото местоположение и населеното място, което ще изберете зависи единствено от Вашият вкус, бюджет и представи за най-добър начин на живот. Все пак, ние в качеството си на строители и проектанти можем да кажем само това, идеалният парцел за строеж на къща:

- Е Урегулиран Поземлен Имот, попадащ в регулацията на населеното място.
- Попада в устройствена зона за жилищно застрояване.
- Има необходимата прилежаща инфраструктура, по-специално ток и вода.
- Има достъп до имота, за предпочитане асфалтов път, който да е част от транспортната инфраструктура на населеното място и е в редовния график за сметосъбиране и снегопочистване.
- Е с ясна собственост, няма неуредени сметки по регулация или други утежняващи обстоятелства.
- Не е обект на съдебни спорове или дела.
- Е ситуиран е така, че и четирите изложения да са отворени. В непосредствена близост до имота няма висока растителност или високи сгради.
- Не е много стръмен. Тук е важно да се каже, че слабата денивелация е благоприятна за естествения отток на водите от терена. Също така лека денивелация способства за красивото вертикално оформление и озеленяване. Силната денивелация, обаче, затруднява придвижването в парцела и може да оскъпи строителството.
- Не попада в свлачищен район или в зона с високи подпочвени води.

И накрая, но не на последно място е преди да закупите имот да получите максимално количество информация за него. Ако имате нужда от съвет или експертно мнение по въпроса, не се колебайте да ни потърсите, за безплатна консултация преди да сключите сделка.