39.Може ли стоманената-модулна конструкция да корозира/изгние/ръждяса?

Носещата стоманена - модулна конструкция на ИзиХоум – сглобяеми къщи се защитава от корозия по няколко начина, а именно:

а/ Чрез студено поцинковане – Това е метод за противокорозионна обработка на металите при който върху метала се нанася антикорозионно покритие съдържащо минимум 98 % цинк. Покритието се нанася в заводски условия, като след монтажа, монтажните заваръчни шевове се обработват чрез допълнително нанасяне на антикорозионен слой.
б/ Ефективно отделяне от външната среда – Носещата конструкция на ИзиХоум – сглобяеми къщи е затворена в стените и няма достъп до външната среда. Носещата конструкция всъщност не е изложена на никакви външни влияния, което е изключително важно, когато говорим за антикорозионна защита.
в/ Вентилиране – Подпокривните пространства на сградите Изи Хоум са вентилирани с цел всякаква технологична влага затворена в стените и в подпокривното пространство при изграждането на къщата да има възможност да се изпари в атмосферата.

Съществува предположението, че металните конструкции губят от своята трайност и устойчивост поради корозионни процеси. В интерес на истината, при подходяща обработка металните конструкции са изключително трайни дори, когато са оставени в досег с външната среда. Примери за това са мостовите съоръжения, железопътната инфраструктура, мантинелите по пътищата, осветителни стълбове и стълбовете от електропреносната мрежа /които освен това работят при сериозни статични и динамични товари/ и много други.

Друг факт който се пренебрегва е, че армировката при стоманобетонните конструкции не е защитена от корозия по никакъв начин. Единствено доброто хидроизолиране на носещите стоманобетонни елементи може да забави корозията на армировката, която всъщност е основният конструктивен елемент понасящ товарите при тухленото строителство.