9.Как се формира/калкулира крайната цена на сглобяема къща от ИзиХоум?

Цените на ИзиХоум – сглобяеми къщи се определят на квадратен метър застроена площ. Клиента заплаща цена на квадратен метър умножена по контура на сградата. Пример: Едноетажна сграда със застроена площ от 100 м2 при цена от 270 Евро/м2 ще струва – 27 000 Евро. При многоетажни сгради се калкулира жилищната площ на два или повече етажи или разгърната застроена площ /РЗП/. Така, ако сградата е 100 м2 на две нива, всяко със застроена площ от 50 м2, то цената ще се запази същата, както при едноетажната сграда със застроена площ от 100 м2 посочена в примера. Така виждаме, че при ИзиХоум – сглобяеми къщи няма разлика в цената за квадратен метър жилищна площ независимо от етажността на сградата.