Къща със стоманена-модулна конструкция –
най-добрият дом или просто екзотична новост.

Живеем в динамични времена, времена на постоянен технически и научен напредък, когато все по-нови и нови изобретения се произвеждат и внедряват, за да направят живота на хората по-добър. В ерата на хибридните автомобили, светкавичната комуникация, Фейсбук революциите и стремежа към по-екологичен, икономичен и комфортен начин на живот, един екип от строителни специалисти се опитва да разбере дали не е дошло времето и жилищното строителство в България да се промени, така както се променя всичко около нас.

За Традиционното Строителство

В днешни дни, в глобалния свят, когато всичко, което се произвежда може да бъде доставено до всяка точка на планетата в рамките на дни, думите „традиционно” и „строителство” все по-трудно се съчетават в едно изречение. Действително, традиционната архитектура, носеща облика и историята на даден район или селище е най-добре да бъде запазена. Когато се говори за строителни системи, обаче, е задължително те да бъдат подбирани според нуждите и предпочитанията на инвеститора, а така също и според спецификата на района, климата, архитектурните изисквания.

У нас има строителство наречено „традиционно” и това е именно строителството на сгради със стоманобетонна носеща конструкция със зидария от тухли. По този начин са се строели и се строят в продължение на цял век около 96 % от всички сгради в страната, независимо от предназначение, район, изисквания към архитектурата. За България, традиционното строителство е панацея, доказано с времето, просто, разбираемо и широко практикувано, както от професионалисти, така и от аматьори. В нашата страна, това е предпочитан строителен метод, за който се смята, че дава отговор на всички технологични предизвикателства. Нищо чудно, обаче, това да е показател за изоставане от общите тенденции.

Широко известно е, че в европейски и световен мащаб огромна част от пазара, особено на жилища, принадлежи не на строителството със стоманобетон а на най-разнообразни строителни методи, създадени единствено с цел да бъдат решени основните проблеми на този тип строителство. Такива недостатъци са много и добре известни, като по-надолу ще разгледаме основните от тях заедно с решенията, които модерното строителство на сгради със стоманена-модулна конструкция предлага.

Ефективност

Строителството със стоманобетон е един от най-ниско ефективните начини да построите каквото и да било. Тук не говорим за енергоефективност, на която ще се спрем по-нататък а за огромните усилия, многообразието от операции и технологични срокове, които съпътстват „традиционното” строителство. От друга страна модерните технологии при жилищата със стоманена-модулна конструкция позволяват изграждането на сградите да става в много кратки срокове при минимални разходи за транспорт и механизация. Освен това, ефективността на строителството при сгради със стоманена-модулна конструкция се повишава значително и от факта, че строителството, практически не изисква никакви допълнителни и спомагателни строителни системи /кофраж, подпори, укрепване/ освен тези влагани в същинския строеж. Така при две еднакви по площ сгради, тази със стоманена-модулна конструкция ще бъде изградена за четири пъти по-кратък срок.

Прецизност

Строителството на сгради със стоманена-модулна конструкция категорично решава проблема с прецизността при изпълнението. Това се дължи на факта, че както и при други конструкции с предварително заготвени елементи носещата конструкция се произвежда в заводски условия. Този строителен подход практически изолира възможността за допускане на грешки при измерване „от място” или поява на кривини и неточности при изграждане на сградата. Тук „традиционното” строителство е точният контрапункт. То е характерно с това, че всички строителни дейности се извършват на място, като точността на изпълнението зависи единствено от квалификацията, опита и професионализма на строителя и строителния екип.

Устойчивост

Сега ви изненадахме, нали? Преобладаващото мнение е, че ако си струва да се изтърпят всички трудности и несгоди свързани с „конвенционалното” строителство е защото то е много здраво. Истината е, че стоманената конструкция е в пъти по-устойчива на динамични натоварвания, като земетръс например. Това не се дължи на някакви мистериозни технически нововъведения, а на простия факт, че стоманената конструкция е с най-благоприятното съотношение здравина/тегло. Друго превъзходство на стоманената-модулна конструкция по отношение на устойчивостта е, че тя се изработва от прецизно произведени стоманени профили, чиито характеристики са постоянни и непроменливи. За сметка на това при стоманобетонната конструкция устойчивостта зависи не само от проектирането и изпълнението а и от качеството на влаганите материали /най-вече бетон/, което за съжаление може да бъде различно в зависимост от производителя.

Енергоефективност и Комфорт

Макар да е на четвърто място в нашия списък енергоефективността е именно най-важната характеристика на модерното строителство. Специално при жилищата със стоманена-модулна конструкция зидариите са заменени със „сухи стени”, чиито обем се запълва изцяло с изолационен материал /минерална вата/. Без да се впускаме в подробности ще кажем, че сграда със стоманена-модулна конструкция е цели три пъти по-енергоефективна от сграда със двойна зидария от керамични тухли и външна топлоизолация. Казано с други думи, горното означава, че сграда със стоманена-модулна конструкция е три пъти по-топла и комфортна отколкото сграда от „традиционното” строителство.

Цена

Както в повечето държави, така и тук, жилищата със стоманена-модулна конструкция се предлагат за по-ниска крайна цена отколкото сградите със стоманобетон. Това е логично, поради факта, че на строителите на такива жилища се налага да посрещат значително по-ниски разходи за транспорт, подемна техника, тежка механизация, а така също и за изработка, поради липсата на мокри и други забавящи строителството процеси.

В заключение

Строителството на жилища със стоманена-модулна конструкция е новост. Новост, но не революция а еволюция в строителството. Модерният свят, модерният начин на живот налагат развитието на технологиите да бъде ускорено, за да може домът да бъде не само устойчив и траен, комфортен и красив, но също така достъпен и икономичен. Не само логиката, но практиката показват, че жилището със стоманена-модулна конструкция се доближава най-много до поставените цели. Дали това ще е предпочитания дом на българина - предстои да видим. Едно, обаче, е сигурно – прогреса не спира, живота около нас се променя. Дали ще го последваме е въпрос на избор, избор който българския клиент вече притежава.

* Тази статия беше публикувана в портала comfort.bg