37.Сградите, които строите са с метална носеща конструкция – не е ли вредно да се живее в такава къща?

Не, не е. Този въпрос често е предизвикан от представата, че металната конструкция създава или привлича електромагнитно поле.

Истината, обаче, е че количеството метал /под формата на армировка/ при стоманобетонните конструкции, които са доказано безвредни и при сградите на Изи Хоум е приблизително едно и също. Освен това разположението и посоката на работа на носещите елементи е сходно, дори еднакво.

Ето защо смело може да се твърди, че ИзиХоум – сглобяеми къщи са точно толкова вредни за здравето колкото и сградите със стоманобетонна конструкция, в които живеят вече няколко поколения българи.