11.Какъв е начинът на плащане при строителството на сглобяема къща от ИзиХоум?

Начинът на плащане се отразява ясно при сключването на договор за строителство между нас и нашите клиенти. За разлика от други производители на сглобяеми къщи, ние се стремим да сме максимално гъвкави, като освен ако клиента не желае друго, разплащането се извършва на малки вноски, които са обвързани ясно с прогреса на строителството на новият Ви дом.