6.Имам терен с неуредени сметки по регулация, можете ли да ми съдействате за уреждането им?

Тук нашата роля е силно ограничена, тъй като уреждането на сметки по регулация зависи най-вече от собственика на имота. Все пак можем да Ви помогнем със съвет относно стъпките, които следва да предприемете с цел навременно и успешно завършване на процедурата.