40.Каква е пожароустойчивостта на ИзиХоум – сглобяеми къщи?

На пожароустойчивостта на ИзиХоум – сглобяеми къщи е обърнато специално внимание. Всъщност добрата пожароустойчивост при Изи Хоум се постига, чрез „опаковането” на носещите елементи с минерална вата, която е абсолютно незапалима и има много висока степен на температурна устойчивост. За допълнителната пожароустйчовост се грижат и обшивките, които се изграждат само от сертифицирани материали притежаващи необходимия клас за негоримост.

Въпросът за пожароустойчивостта е един от сравнително често задаваните въпроси от страна на нашите нови клиенти. Той доби особена актуалност след атентатите от 11-ти септември 2001. Тогава експертизите доказаха безспорно, че рухването на кулите на Световния Търговски Център е причинено в най-голяма степен от влиянието на температурата /от хиляди градуси Целзий предизвикана от свободното горене на самолетно гориво/ върху един от важните носещи елементи /връзка между подова ферма и колона – елемент с огромен концентриран товар/. Оттук се прави аналогията, че металните конструкции се разрушават много лесно под влиянието на висока температура.

Според специалистите на Изи Хоум аналогия между събитията от 11. 09. 2001 и обикновен битов пожар, който може да възникне /най-често/ в жилищна сграда е неуместна. Друг известен факт е, че каменно-минералната вата освен добър термоизолатор е материал с изключително висока пожароустойчивост и е единственият такъв използван за производството на продукти и сгради при които негоримостта е от съществено значение.