Технически и търговски въпроси

1.Кажете накратко какви са предимствата на вашите къщи? Защо да избера вас да построите къщата ми?

Макар целят ни сайт да е посветен на това, което правим и на строителната ни технология, сигурно има начин да кажем накратко защо няма да сбъркате, като предпочетете нас. На първо място, стоят качеството и опита ни. Хората, които ни познават, знаят, че ние строим от дълги години, като спечелихме нашият опит в гражданското строителство и пренесохме опита и знанията си в строителството на ИзиХоум – сглобяеми къщи. Ние поддържаме безкомпромисно качество, като се доверяваме единствено на най-добрите световни производители на строителни материали и системи. Всеки елемент в сглобяема къща от ИзиХоум гарантирано е доставен от най-добрия производител и е тестван във всякакви условия и по целият свят.

След това трябва да обърнем внимание на технологията за строителство. Дори и други компании да рекламират подобни продукти, важно е да се знае, че единствено ние, на българския пазар, строим по технология, която гарантира отсъствие на термомостове във външните стени. Не използваме панели, а обшиваме сградите си цялостно – недопускайки никакви технологични фуги и строим следвайки строго законодателството и нормите за проектиране. Трябва да се обърне внимание и на носещата конструкция. Фирмите, които строят жилища със стоманена конструкция се увеличават с всеки ден, но ние оставаме единствените на пазара, които използват заводска заготовка за конструкцията, а не я изграждаме на място, както всъщност се случва при останалите.

И не на последно място, освен че строим на съвсем достъпни цени, ние се грижим за клиентите ни да няма никакви изненади, като стриктно спазваме залегналите в нашите договори, клаузи за непроменливост на цената и срока на изпълнение.