15.Колко дебели/с какво сечение са профилите на стоманената-модулна конструкция при ИзиХоум – сглобяеми къщи?

Както вече е ясно жилищните ИзиХоум – сглобяеми къщи се изграждат по индивидуален проект за всеки отделен клиент, в съответствие с неговите изисквания, терен за строителство, бюджет и други. По този начин разликите в архетиктурата при различните сгради определят и сечението, дебелината на стената на използвания профил и подпорните разстояния между носещите елементи. Ето защо всяка конструкция се оразмерява отделно, като се спазват всички действащи строителни нормативи.

Важно е да се отбележи, че в зависимост от сеизмичното райониране сградите проектирани и строени от ИзиХоум – сглобяеми къщи се изчисляват да посрещат девета степен по Рихтер.