2.Задължително ли е терена за строителство да е в регулация?

Българското законодателство разрешава строителство в имоти извън регулация, но само в определени случаи. Най-вече в територии с влязъл в сила общ устройствен план, без да е бил изработен регулационен такъв. Такива имоти, обаче, би трябвало да бъдат надлежно проверени, ето защо, ако имате колебания или сте пред закупуване на подобен терен, не се колебайте да ни потърсите за съвет.