4.Наистина ли ИзиХоум – сглобяеми къщи са толкова изгодни?

Информацията публикувана в сайта ни, сама по себе си дава отговор на този въпрос.

Въпреки това, се случва някой да ни го зададе, от време на време, и след дълги размисли дали да включим този въпрос в сайта, най-накрая го правим, макар да сме почти сигурни, че тези към които е адресиран едва ли ще го прочетат.

Тук визираме хора от всякакви професии, възприели подхода „Направи си Сам”. Тъкмо те най-често ни изненадват с твърдението:
- Ако аз сам си построя къщата, ще ми излезе много по-изгодно.

Въпреки широките ни строителни познания и силни доводи, до този момент, като че ли не сме успели да убедим в обратното нито един от тази особена порода хора.

Все пак допуснахме, че сигурно има клиенти, които биха се заинтригували от ясен и точен отговор, включващ в себе си цялата съвкупност от фактори, които безспорно правят сглобяемото строителство изключително изгодно.

Тук ще сравняваме основно с монолитното.

- Фундамента – Повечето производители на сглобяеми къщи /ние не сме изключение/ публикуват цената на продукта си, без включен в нея фундамент на сградата. По-нагоре в същата секция на сайта, ние сме обяснили защо.

Въпреки това, често пъти цената на фундамента /уточнена най-често в телефонен разговор/, завишава калкулациите на клиента с около двадесет процента.

Това е момента в който сглобяемата къща започва да изглежда „скъпа”. Точно в този момент хората, като че ли забравят, че една сграда, каквато и да е тя, просто не може без основи!

Освен това, ако директно сравним монолитната със сглобяемата сграда ще открием, че фундамент за монолитна сграда е много (поне 20%) по-скъп от този за сглобяема, и това е съвсем закономерно, пред вид разликата в теглата на двете сгради.

Всеки инженер на който му се налага да посреща по-високи статични товари, логично ще утежни, и по тази начин оскъпи, фундамента на сградата.

Не по-малко интересно е какво се случва от фундамента нагоре и тъкмо това ще дискутираме по-нататък.

- Степен на завършеност – Това е фактор, който подобно на фундамента рядко се взема пред вид.

За съжаление и тук, както и в други въпроси по-горе ще ни се наложи да стесним спектъра само до нашите продукти.

Макар и да има някои сходства в търговските условия на различните производители, коректно е да говорим основно за това, което ние строим.

Поне нашата политика е, да предлагаме ясни условия за конкретна крайна цена.

Практически, построена от нас къща е напълно готова за обзавеждане и клиента може да заживее в нея буквално дни след, като сме я предали, като напълно спокойно може да планира разходите си за мебелировка, градина, черна и бяла техника и други още от деня на сключване на договора за поръчка на новия си дом.

При монолитното строителство това се случва рядко. „Мокрото” строителство изисква голямо разнообразие от операции, което от своя страна означава широк набор от специалисти с какъвто не всички строителни фирми разполагат. Това най-често означава смяна на няколко фирми изпълнители в процеса на строителство. При строителството на частни начала, горното важи с двойна сила.

Така виждаме, че високата и предварително установена степен на завършеност, комбинирана с ясно разпределение и планиране на разходите за строителство допринасят изключително, сглобяемите къщи да са по-изгодни от монолитните.

- Цената – отражение на качеството – Директното сравнение между крайните цени на сглобяема къща и монолитна такава е изключително трудно освен ако не анализираме два конкретни случая.

Дори и да го направим, обаче, това едва ли ще хвърли светлина върху пазара, като цяло. Освен това, по-горе в същата секция сме описали кои са факторите, които основно допринасят сглобяемото строителство да се предлага на по-ниска крайна цена от монолитното.

Тук по-скоро стои въпроса – „Възможно ли е ли сграда със стоманобетонна конструкция да се построи на цената на сглобяемата, при условие, че се запази качеството и се използват същите висококачествени материали?”

Категорично не. Нашите калкулации показват, че ако искаме да запазим същото качество на изпълнение и влагаме същите материали / покрив, фасадна изолация, дограма, инсталации/ при същата степен на завършеност, цената на монолитната сграда ще надвиши тази на сглобяемата с над тридесет и пет процента. Освен това е важно да се отбележи, че тук не сме взели пред вид уеднаквяване на топлотехническите характеристики на двете сгради. Ако трябва да го направим, то допускаме, че разликата в крайните цени ще надхвърли петдесет процента в полза на сглобяемата къща.

Извън нашата калкулация е останало и още нещо:

- Фактора време – Истината е, колкото и да не ни харесва понякога, че всички сме ограничени от времето. Всеки желае да се радва на плодовете на своя труд възможно най-скоро и възможно най-дълго. Това се отнася с най-голяма сила, тъкмо за най-важните неща в живота, а домът е едно от тях.

Не е трудно да превърнем спестеното време в сума пари, но сме сигурни, че и читателите на нашия сайт могат да го направят също толкова успешно, колкото и ние.

За нас, а най-вероятно и за всички хора, сигурността в сроковете и качеството, а и възможността да си осигурите желания дом възможно най-скоро, просто не се измерва в пари.