29.Мога ли да започна строителството без разрешение за строеж или без проекти?

Не. Законодателството в България е категорично, като всеки строеж, независимо от вида му, започнат или построен без одобрени строителни книжа и надлежно издадено разрешение за строеж е незаконен. Освен това, съгласно действащото законодателство, отпадна опцията за узаконяване на незаконно строителство. Дори и изградената незаконна постройка да не засяга пряко чужди интереси, самият факт че е построена без строителни книжа я прави задължителна за премахване. Ето защо ние от ИзиХоум – сглобяеми къщи, съветваме всички читатели на нашият сайт по никакъв начин да не рискуват усилията и вложенията си, като сами започнат незаконно строителство или да се доверят на некоректни изпълнители, които преднамерено или от некомпетентост биха започнали строеж в разрез с закона или нормативните изисквания.