31.Вярно ли е, че при сглобяемите къщи се разрешава строителство при по-лек режим?

Не. Както и в предишния въпрос трябва да кажем, че термина „сглобяема къща” не е залегнал в строителното законодателство. На по-лек режим на проектиране и приемане подлежат, преместваемите сгради и елементите от градското обзавеждане, а така също и временните постройки. Ето защо, единствено характера на сградата определя режима на разрешаване и приемане на строителството, като Вие винаги можете да се свържете с нас при въпроси касаещи режима на проектиране, разрешаване и приемане на строителството.