52.Можете ли да строите на стръмен терен/свлачищен район и др.?

Сградите на ИзиХоум – сглобяеми къщи могат да се строят навсякъде, където строителството е разрешено. Все пак при усложнен геоложки строеж на терена за строителство, най-вероятно ще са необходими повече проучвания преди да се вземе окончателно решение за начина на изграждане на сградата, нуждата от укрепителни работи и др.

Важно е да се знае, все пак, че ИзиХоум – сглобяеми къщи имат сериозни предимства по отношение на конвенционалното строителство, особено що се касае до строеж в труднодостъпни райони.