33.Съдействате ли на клиентите си при разрешаване на строителството?

Разбира се. Ние сме изцяло ангажирани, както с проектирането, така и с разрешаването на строителството и съответното му стартиране съобразно закона. Дори и повече, ние консултираме безплатно клиентите си относно всички стъпки по разрешаване на строителството, независимо дали сме сключили договор за строителство или не. Така Вие винаги можете да разчитате на нас за помощ и съвет при проектиране, разрешаване и започване на строителството.