Типов проект – За или Против

Самият факт, че на фирмения ни сайт ще откриете всичко друго, но не и типови проекти е показателен за нашата позиция по въпроса.

Смятаме, обаче, че би било добре да кажем малко повече по темата, както и защо смятаме, че:

- Типовите проекти не спестяват нищо – Да оставим настрана предимството на индивидуалното проектиране, като единствен начин да получите своя незаменим и уникален дом.
Много хора, всъщност смятат, че избирайки проект от каталог, означава, че разходите за проектиране ще са по-ниски.

Това не е вярно. Дори строителят, който сте избрали да е включил стойността на проекта в цената на строителството Вие винаги плащате за изработването на проект. Това е така, защото българското законодателство изисква за всеки отделен парцел за строителство и за всяка сграда да има изработен отделен проект изготвен от правоспособен за България екип от проектанти по всички специалности. Обект на проекта не е само архитектурата на сградата, но и достъпа до и вътре в парцела, отстоянията, прилежащата инфраструктура, вертикалната планировка и най-важното – конструкцията на сградата, която в голяма степен зависи от геоложкия строеж на Вашия парцел.

Така, за да получите „Разрешение за Строеж” Вие задължително следва да внесете за одобряване пълен комплект проекти, който касае единствено Вашият парцел и сграда.
Казано с други думи – Вие винаги плащате за проектантския труд, независимо под каква форма. Единствената разлика е, дали ще използвате пълноценно труда на архитекта за да постигнете точно това, което желаете или ще предпочетете компромиса избирайки типов проект.