25.Каква е трайността на сглобяемите къщи на ИзиХоум?

Трайността на къщите на Изи Хоум не се различава от тази на конвенционалното /монолитно/ строителство. Както стоманената – модулна конструкция, така и всички обшивки и изолации се отличават с висока трайност. Взети са и различни технически решения, които да защитят елементите на сградата, а и нея, като цяло от агресивни влияния. Все пак е важно да се знае, че трайността на всяка една сграда зависи от начина по който тя се експлоатира. Всякакви екстремни явления – пожар, наводнение и др., дори да не разрушат сградата влияят на нейният срок на експлоатация.