3.Тухлена къща срещу сглобяема със стоманена конструкция.

Съдържанието на фирмения ни сайт в неговата цялост дава достатъчно информация, на базата на която читетелите и клиентите ни да могат да направят информиран избор и да решат каква къща предпочитат. Тук ние само ще направим кратък списък кои са предимствата на къща от ИзиХоум със стоманена-модулна конструкция пред традиционната тухлена къща:

- Къщата със стоманена-модулна конструкция е по-устойчива и по-безопасна при земетръс – Стоманената конструкция е с най-висока устойчивост на земетръс от всички познати строителни конструкции, освен това липсата на зидарии и мазилки, които са заменени с листови обшивки не позволява в къщата да има елемнти, които биха наранили обитателите и в условията на земетръс.

- Къщата със стоманена-модулна конструкция е с три пъти по-висока енергоефективност – Това се дължи на факта, че тухлените зидове са заменени изцяло с термоизолационни материали. Освен това системата за строителство на ИзиХоум – сглобяеми къщи включва изграждане на външните стени без термомостове, което елиминира евентуална поява на конденз в помещенията. Това съвсем не може да се каже за жилищата с тухлени стени, които са с много по-висок коефициент на топлопроводимост, а стоманбетонните носещи елементи винаги са термомоствове и дори при правилно изолиране отново допринасят за сериозни топлозагуби.

- Срок на строителство – Къщата със стоманена-модулна конструкция се строи в драстично по кратки срокове от тухлена къща.

- Цена – При същата степен на завършеност къщата със стоманена-модулна конструкция е с около 20 % по евтина и се строи при установена крайна цена, без промени, изненади и непланирани разходи.