12.Осигурявате ли финансиране, лизинг?

ИзиХоум – сглобяеми къщи не е финансова институция и не предлага финансиране. Все пак държим да отбележим, че ние поддържаме тясно партньорство с водещи български банки и съдействаме на нашите клиенти при нужда от кредит за построяване на бъдещото им жилище. В определени случаи, също така имаме, практика да предлагаме опции за разсрочено плащане за нашите клиенти след завършване на строителството.