36.ИзиХоум - сглобяеми къщи пасивни сгради ли са?

Този въпрос ни е задаван често, главно поради факта, че в последно време много строителни компании, най-вече, от нашия бранш, рекламират продуктите си, като „пасивни сгради”, без да уточняват какво всъщност означава това. По същество пасивна сграда е сграда, която е в състояние да бъде абсолютно енергонезависима, като практически произвежда цялата потребявана енергия от собствени енергоизточници.

За целта се разчита основно на възобновяеми източници, като соларна и вятърна енергия, геотермално отопление и други. Така виждаме, че на първо място, за да бъде една сграда „пасивна”, задължително условие е тя да разполага със собствени енергоизточници. Второто условие е тя да консумира възможно най-малко енергия. Това е причината „пасивните сгради” да бъдат проектирани, като изключително енергоефектвни, като техните показатели, като коефициент топлопроводимост и въздухонепроницаемост са разписани в съответните нормативни документи и нормативи. ИзиХоум – сглобяеми къщи покриват всички критерии за консумация на енергия при пасивни сгради. Важно уточнение, обаче, е че нито една сграда не е пасивна, колкото и енергоефективна да е тя, без към нея да се изградени и функциониращи нужните собствени енергоизточници, които да обезпечат напълно нейната независимост.